Splošni pogoji poslovanja Studia Viktorius

 1. cenik velja od 1. 1. 2022 dalje
 2. storitve se plačujejo vnaprej
 3. veljavnost 6 tedenskega paket v studiu je 42 dni, 12 tedenskega paketa 84 dni od dneva nakupa, po preteku karte neizkoriščenih ur ni mogoče koristiti
 4. veljavnost nakupa semi/individualne ure je 30 dni od dneva nakupa.
  Po preteku karte neizkoriščenih semi/individualnih ur ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene semi/individualne ure možno podaljšati še štiri tedne od preteka veljavnosti karte.
 5. letna vpisnina je obvezna za vsakogar, ki se udeleži vadbe in se poravna ob pričetku sezone oz. enkrat letno ob vpisu na vadbe
 6. vse karte so neprenosljive in neizmenljive
 7. vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno
 8. v primeru izredne opravičene odsotnosti (bolezen ali poškodba), ki je daljša od 14 dni, se ob pravočasni predložitvi pisne dokumentacije (v roku 7 dni od zadnjega dneva izostanka) karta v dogovoru z vodjo storitev izjemoma podaljša, v primeru dopustov ali podobnih neupravičenih razlogov se karte izjemoma ne podaljšujejo
 9. Z uporabo spletne strani www.viktorius.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
 10. Dostop do spletne strani www.viktorius.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti
 11. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.viktorius.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.
 12. vadeči se na vadbe prijavljajo/odjavljajo vnaprej in sicer preko ACUITY spletnega sistema prijav.
 13. Želimo, da nas obvestite o odpovedi posamezne vadbe vsaj 12 ur pred njeno izvedbo (t.i. Early cancel oz. zgodnja odjava). Če je ura  odpovedana prepozno preko Acuity aplikacije (manj kot 12 ur pred izvedbo vadbe – t.i. Late cancel oz. pozna odjava), se klientu zaračuna obisk za pozno odpoved (polna cena obiska – enkratni obisk).V primeru, da zamudite, se vam naročeni termin zaračuna v celoti.
 14. če je studio v sezoni zaradi praznikov ali drugih dogodkov zaprt za več kot 10 dni, se veljavnost kart ustrezno podaljša
 15. popusti se medseboj ne seštevajo in ne veljajo za podjetja
 16. pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev
 17. če se vadbe udeležite kot študent fizioterapije ali kot bodoči inštruktor/oseba za opazovanje/hospitacijo, plačate enkratni obisk
 18. Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
  Ponudnik  za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje  pridobljene uporabnikove podatke.
 19. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
 20. Osebna izkaznica:  Studio Viktorius d.o.o. PE, Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija, Identifikacijska številka za DDV: SI97706906, Registracijska številka:  2009/12667, Sodni register Ljubljana,Telefon: 041 377 174, enaslov: info@viktorius.si, kontaktna oseba: Urška Tori Kuret
 21. Vlada RS je v soboto 4.9.2021 izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (v nadaljevanju: PCT pogoj) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok določa, da mora o potrebnih pogojih upravljalec prostora, kjer se izvaja športno rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. Prav tako je določena obveznost upravljalca, da izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z  neposrednim preverjanjem ob vstopu v objekt ali prostor.

  Veljavna potrdila/dokazila o  izpolnjevanju pogojev PCT

  Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
  – drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
  – prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;
  6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
Studio Viktorius priporočam, ker ima najbolj profesionalno in usposobljeno osebje od vseh, ki sem jih kdaj obiskovala.
Inštruktorji so vedno na tekočem in se konstantno izobražujejo (znanje anatomije v piko! ;))
Kljub temu, da obiskujem skupinske vadbe, jih trenerji do potankosti prilagodijo vsakemu vadečemu posebej in tako omogočijo obisk skupinskih vadb tudi osebam, ki imajo različne poškodbe brez bojazni, da bi se poškodovali še bolj. Prav nasprotno, vadba je vedno osovbajajoča, raznolika in zdravilna. Po končanem treningu se počutim super in se z veseljem pet krat na teden pripeljem iz Ljubljane do Domžal.
Hana K.