Splošni pogoji poslovanja Studia Viktorius

 1. cenik velja od 1. 1. 2022 dalje
 2. storitve se plačujejo vnaprej
 3. veljavnost 6 tedenskega paket v studiu je 42 dni, 12 tedenskega paketa 84 dni od dneva nakupa, po preteku karte neizkoriščenih ur ni mogoče koristiti
 4. veljavnost nakupa semi/individualne ure je 30 dni od dneva nakupa.
  Po preteku karte neizkoriščenih semi/individualnih ur ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene semi/individualne ure možno podaljšati še štiri tedne od preteka veljavnosti karte.
 5. letna vpisnina je obvezna za vsakogar, ki se udeleži vadbe in se poravna ob pričetku sezone oz. enkrat letno ob vpisu na vadbe
 6. vse karte so neprenosljive in neizmenljive
 7. vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno
 8. v primeru izredne opravičene odsotnosti (bolezen ali poškodba), ki je daljša od 14 dni, se ob pravočasni predložitvi pisne dokumentacije (v roku 7 dni od zadnjega dneva izostanka) karta v dogovoru z vodjo storitev izjemoma podaljša, v primeru dopustov ali podobnih neupravičenih razlogov se karte izjemoma ne podaljšujejo
 9. Z uporabo spletne strani www.viktorius.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
 10. Dostop do spletne strani www.viktorius.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti
 11. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.viktorius.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.
 12. vadeči se na vadbe prijavljajo/odjavljajo vnaprej in sicer preko ACUITY spletnega sistema prijav.
 13. Želimo, da nas obvestite o odpovedi posamezne vadbe vsaj 14 ur pred njeno izvedbo (t.i. Early cancel oz. zgodnja odjava). Če je ura  odpovedana prepozno preko Acuity aplikacije (manj kot 14ur pred izvedbo vadbe – t.i. Late cancel oz. pozna odjava), se klientu zaračuna obisk za pozno odpoved (polna cena obiska – enkratni obisk).V primeru, da zamudite, se vam naročeni termin zaračuna v celoti. Prijava na uro je možna do 12 ur pred pričetkom ure
 14. če je studio v sezoni zaradi praznikov ali drugih dogodkov zaprt za več kot 15 dni, se veljavnost kart ustrezno podaljša
 15. popusti se medseboj ne seštevajo in ne veljajo za podjetja
 16. pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev
 17. če se vadbe udeležite kot študent fizioterapije ali kot bodoči inštruktor/oseba za opazovanje/hospitacijo, plačate enkratni obisk
 18. Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Ponudnik  za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje  pridobljene uporabnikove podatke.
 19. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
 20. Osebna izkaznica:  Studio Viktorius d.o.o. PE, Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija, Identifikacijska številka za DDV: SI97706906, Registracijska številka:  2009/12667, Sodni register Ljubljana,Telefon: 041 377 174, enaslov: info@viktorius.si, kontaktna oseba: Urška Tori Kuret

Odkar hodimo na aktivno raztezanje:

 • imamo več smejalnih mišic
 • smo postali mali živalski vrt (sloni, lastovke, škorpijoni, školjke, polži...)
 • vemo kaj so časopisne mišice
 • smo ''zrastli'' *
 • obvladamo več odtenkov ljubezenskih položajev (odpiramo kolčne sklepe)
 • in če smo pridni, nas za nagrado na koncu pričaka še ''gimnastičar''

*preverjeno na sistematskem pregledu!  
Ekipa aktivno raztegnjenih - aktivno raztezanje