Splošni pogoji poslovanja Studia Viktorius

 1. cenik velja od 16. 1. 2017 dalje
 2. storitve se plačujejo vnaprej
 3. veljavnost 6 tedenskega paket v studiu je 42 dni, 12 tedenskega paketa 84 dni, 1mesečne karte na oddaljenih lokacijah je 30 dni, 3-mesečne na oddaljenih lokacijah je 90 dni od dneva nakupa, po preteku karte neizkoriščenih ur ni mogoče koristiti
 4. veljavnost nakupa semi/individualne ure je 30 dni od dneva nakupa.
  Po preteku karte neizkoriščenih semi/individualnih ur ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene semi/individualne ure možno podaljšati še štiri tedne od preteka veljavnosti karte.
 5. letna vpisnina je obvezna za vsakogar, ki se udeleži vadbe in se poravna ob pričetku sezone oz. enkrat letno ob vpisu na vadbe
 6. vse karte so neprenosljive in neizmenljive
 7. karte v studiu Viktorius in na ostalih oddaljenih lokacijah niso vezane na koledarski mesec
 8. vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno
 9. v primeru izredne opravičene odsotnosti (bolezen ali poškodba), ki je daljša od 14 dni, se ob pravočasni predložitvi pisne dokumentacije (v roku 7 dni od zadnjega dneva izostanka) karta v dogovoru z vodjo storitev izjemoma podaljša, v primeru dopustov ali podobnih neupravičenih razlogov se karte izjemoma ne podaljšujejo
 10. v primeru, da vnaprej veste, da se ne boste mogli udeležiti določenih vadb v tekočem (plačanem) mesecu lahko koristite plačane ure na drugih lokacijah, v  Domžalah v tekočem (plačanem) mesecu/obdobju, potrebna je le predhodna pisna prijava po e-pošti (info@viktorius.si) ali po telefonu 040 971 481; vadeči na lokacijah Trzin, Mengeš in Komenda, so ob nadomeščanju vadb v studiu dolžni doplačati 3€ na posamično uro v tekočem (plačanem) mesecu/obdobju. Po preteku veljavnosti karte neporabljene ure propadejo
 11. Z uporabo spletne strani www.viktorius.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
 12. Dostop do spletne strani www.viktorius.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti
 13. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.viktorius.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.
 14. vadeči se na vadbe prijavljajo/odjavljajo vnaprej in sicer preko MINDBODY spletnega sistema prijav. V kolikor vadeči ne uporablja spletnega sistema prijav, se v studiu vpiše v Knjigo prijav in receptor njegovo prijavo takoj vnese v Mindbody spletni sistem prijav. Vadeči se na ostalih lokacijah prijavljajo na ure pri vaditelju
 15. Varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami preko sistema MINDBODY zagotavlja sistem Paysafe Group Plc. S klikom na Ustvari nakup (Place order) ste potrdili,da ste prebrali in  sprejeli naše podrobnosti in pogoje poslovanja!
 16. Želimo, da nas obvestite o odpovedi posamezne vadbe vsaj 12 ur pred njeno izvedbo (t.i. Early cancel oz. zgodnja odjava). Če je odpoved sporočite prepozno (manj kot 12 ur pred izvedbo vadbe – t.i. Late cancel oz. pozna odjava), se klientu zaračuna obisk za zapoznelo odpoved (polna cena obiska – enkratni obisk).V primeru, da zamudite, se vam naročeni termin zaračuna v celoti.
 17. če je studio v sezoni zaradi praznikov ali drugih dogodkov zaprt za več kot 10 dni, se veljavnost kart ustrezno podaljša
 18. popusti se medseboj ne seštevajo in ne veljajo za podjetja
 19. pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev
 20. če se vadbe udeležite kot študent fizioterapije ali kot bodoči inštruktor/oseba za opazovanje/hospitacijo, plačate enkratni obisk
 21. Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
  Ponudnik  za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje  pridobljene uporabnikove podatke.
 22. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
 23. Osebna izkaznica:  Studio Viktorius d.o.o. PE, Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija, Identifikacijska številka za DDV: SI97706906, Registracijska številka:  2009/12667, Sodni register Ljubljana,Telefon: 041 377 174, enaslov: info@viktorius.si, kontaktna oseba: Urška Tori Kuret
Studio Viktorius priporočam, ker ima najbolj profesionalno in usposobljeno osebje od vseh, ki sem jih kdaj obiskovala.
Inštruktorji so vedno na tekočem in se konstantno izobražujejo (znanje anatomije v piko! ;))
Kljub temu, da obiskujem skupinske vadbe, jih trenerji do potankosti prilagodijo vsakemu vadečemu posebej in tako omogočijo obisk skupinskih vadb tudi osebam, ki imajo različne poškodbe brez bojazni, da bi se poškodovali še bolj. Prav nasprotno, vadba je vedno osovbajajoča, raznolika in zdravilna. Po končanem treningu se počutim super in se z veseljem pet krat na teden pripeljem iz Ljubljane do Domžal.
Hana K.